© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Konzultácie v oblasti Manažérskych systémov
Business Intelligence (BI) je jedna z hlavných častí Manažérskeho systému. BI je nástroj, ktorý umožňuje zobrazovať historické, aktuálne dáta rovnako ako aj predikciu budúcnosti. BI Vám poskytuje odpovede na otázky, ktoré potrebujete zodpovedať pred tým, než urobíte zásadné strategické či taktické rozhodnutia.

Vo veľa prípadoch ERP systémy nedokážu pre manažment spoločnosti zabezpečiť potrebné dáta pre rozhodovanie, lebo neobsahujú potrebné evidencie. Často sa stretávame so situáciou, kedy si plánujete financie na ďalší rok v excely a každý rok znova prácne zbierate údaje. Pre tieto obmedzenia tvoríte plán raz ročne a zväčša iba na plánovanie hlavných nákladov. Počas roka sa však situácia mení a dostávate sa do stavu kedy Váš plán nie je aktuálny a na vytvorenie novej verzie, nie je dostatok času. Prečo? Skoro vždy je to zdĺhavá prácnosť prípravy všetkých potrebných údajov na vytvorenie novej verzie plánu a pravdepodobnosť nekonzistencie údajov z viacerých oddelení je tak veľká, že sa radšej spoľahnete na Vašu intuíciou.

Ponúkame Vám implementáciu komplexného manažérskeho riešenia postaveného na platformách vyvinutých priamo spoločnosťou Microsoft a MyGIDE. Riešenia vkladajú priamo do Vašich rúk silu nástrojov BI, plánovacích a ETL nástrojov, pričom pre prácu Vám budú postačovať štandardné zručnosti práce s programom MS Excel. Implementujeme riešenia, ktoré Vám operatívne dokážu odpovedať na otázky týkajúce sa jednotlivých výkonových ukazovateľov.
Získajte prehľad o spoločnosti bez potreby spoliehať sa na dáta, ktoré Vám niekto pred pripravil a získať informácie v čase keď ich práve potrebujete.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac o možnostiach uvedeného riešenia, neváhajte nás prosím kontaktovať.