© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Konzultácie
pri obstarávaní
informačných systémov
Výberové konanie na informačný systém je komplexný proces, do ktorého je potrebné zakomponovať viaceré zložky firmy a vzájomne zladiť ich potreby. V prípade, že výberovému konaniu nie je venovaná dostatočná pozornosť, môže prekvapivo implementácia nového informačného systému priniesť negatívne dopady.

Dôsledná príprava výberového konania umožní vyvarovať sa rozhodnutiam, ktoré sa v konečnom dôsledku pre firmu môžu ukázať ako menej výhodné, prípadne nevhodné.

Ponúkame Vám individuálne konzultácie, ktoré obsahujú napríklad oblasti:
Tvorba zadávacej dokumentácie
Skutočné vyčíslenie nákladov výmeny ERP systému
Vyhodnotenie plnenia požiadaviek kladených na systém
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.