© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Zákazky sa v súčasnosti realizujú náročnejšie preto čoraz viac firiem uplatňuje metódy projektového riadenia. Aplikácia projektového riadenia v spoločnostiach umožňuje preukazne zvyšovať úspešnosť realizovaných projektov (externých aj interných).

Formalizácia a aplikácia procesov projektového riadenia v spoločnostiach prestáva byť iba konkurenčnou výhodou, ale stáva sa často priamo nevyhnutnou podmienkou presadenia sa na trhu.

Ponúkame Vám zastrešenie Vašich projektov, tímom profesionálnych projektových manažérov ale aj zorganizovanie špecializovaných odborných seminárov, ďalej služby spojené s tvorbu metodiky projektového riadenia vhodnej pre Vašu spoločnosť, prípravu šablón projektovej dokumentácie ako i poradenstvo k projektovému riadeniu vo Vašej spoločnosti či už formou poradenstva projektovým manažérom, školením členov projektových tímov alebo podporu budovania projektovej kancelárie.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.
Projektový
manažment