© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Školenia
Ponúkame Vám jednodňový odborný seminár zameraný na problematiku plánovania, organizovania a vyhodnocovania výberových konaní súvisiacich s obstaraním informačných systémov. Cieľom seminára je zosumarizovať kľúčové postupy zaručujúce úspešnosť výberového konania a na strane druhej poukázať na najčastejšie chyby, ktoré sa pri výberových konaniach vyskytujú.

Programový balík MS Office sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich kancelárií. Verzia od verzie prináša nové možnosti, ktoré umožňujú našu prácu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie ale aj výstupy našej práce prezentovať prehľadnejšie a pútavejšie. Pomáhame využívať najnovšie funkcie a ďalšie vlastnosti nových verzií, vďaka ktorým sa balík MS Office výrazne posunul smerom ku komplexnému a integrovanému systému.

Realizujeme školenia v oblastiach manažérske informačné systémy, projektový manažment, zefektívnenie alebo obstarávanie informaného systému. Pri príprave školení kladieme dôraz na konkrétne predstavy jednotlivcov i organizácií. Každé školenie prispôsobujeme priamo na mieru objednávateľa.


V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.