© 2015 Abide, s.r.o. Všetky práva vyhradené.
Zefektívnenie
informačných systémov
Špecializácia na výrobu a logistiku
Audit systému a návrh optimalizácie systému
Audit znalosti systému používateľov
Komunikácia s dodávateľmi informačného systému
Dodávka nadstavbových riešení (napr. Manažérsky systém, CRM, WorkFlow, Projektové plánovanie, APS)
Zastrešenie správy informačného systému
Riadenie obstarávania informačného systému
Ponúkame Vám nájdenie odpovede na otázku, či je pre Vás výhodné nahradiť aktuálny informačný systém za nový, alebo aké kroky je potrebné vykonať, aby ste aktuálny systém mohli používať podľa Vašich predstáv. Naše odporúčania vychádzajú z dlhoročných skúseností s implementáciou, správou a rozvojom informačných systémov a v plnej miere zohľadňujú špecifiká jednotlivých spoločností. Vykonávame najmä tieto služby:
V prípade, že máte záujem dozvedieť sa viac, neváhajte nás prosím kontaktovať.